Achtergrond

Metrotaal - Mind the gap & Validiv

De website Metrotaal - Mind the gap is een product dat voortkomt uit het Validiv-project.
Validiv staat voor Valorising Linguistic Diversity in Multiple Contexts of Primary Education / Valorisatie van Talige Diversiteit in Meervoudige Contexten van het Basisonderwijs. Validiv is een vierjarig SBO-project (2012-2015) dat werd gefinancierd door het IWT – Agentschap voor Innovatie in Wetenschap en Technologie.

Doel van het project

Het doel van Validiv is om de aanwezige talige diversiteit en taalrepertoires van de leerlingen in het Vlaamse basisonderwijs als een troef te benutten binnen een krachtige leeromgeving die ook het Nederlands ten goede komt. Op die manier geloven we de prestatiekloof te kunnen verminderen tussen Nederlandstalige en anderstalige leerlingen, alsook het welbevinden en het taalbewustzijn van alle leerlingen op school te kunnen verbeteren.
Het Validiv-project werd experimenteel uitgevoerd in een 60-tal basisscholen verspreid over drie Vlaamse regio’s: Brussel, Gent en de Limburgse mijngemeenten.

Experimentele producten

Om het beoogde veranderingsproces in scholen en klassen te ondersteunen, werd een aantal experimentele producten ontwikkeld en geïmplementeerd in een 30-tal scholen: de Validiv Bagage (een bronnenboek voor leerkrachten in het kleuteronderwijs en het lager onderwijs), de Validiv Schoolbegeleidsgids (gericht op directies en kernteams), E-Validiv (een meertalige digitale leeromgeving WO voor het vierde en het vijfde leerjaar van de lagere school) en het Validiv Wereldfeitenboek (nuttige informatie bestemd voor beleidsmakers en sleutelorganisaties in het maatschappelijk middenveld).
De vormgeving van het Validiv-project in de scholen werd vergezeld van een uitgebreid onderzoek naar verschillende aspecten van omgaan met talige diversiteit in Vlaamse basisscholen.

Partners

Universiteit Gent

CuDOS
Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL)
LANG+ (Vakgroep Taalkunde)
Vakgroep Onderwijskunde
Multimedia Lab / iMinds

KU Leuven

Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO)

Vrije Universiteit Brussel

Centre for Linguistics (CLIN)

Hoofdpromotor

Prof. dr. Mieke Van Houtte (CuDOS)

Promotoren

Prof. dr. Piet Van Avermaet (SDL)
Prof. dr. Stef Slembrouck (LANG+)
Prof. dr. Johan van Braak (Vakgroep Onderwijskunde)
Prof. dr. Peter Lambert (Multimedia Lab / iMinds)
Prof. dr. Kris Van den Branden (CTO)
Dr. Koen Van Gorp (CTO)
Em. prof. dr. Piet Van De Craen (CLIN)
Prof. dr. Orhan Agirdag (Universiteit van Amsterdam)

Coördinatoren

Dr. Lore Van Praag (onderzoek)
Sven Sierens (valorisatie)

Medewerkers

Julie De Weerdt (coördinator post-test CuDOS)
Gerald Haesendonck (ict-ontwikkelaar Multimedia Lab / iMinds)
Kathelijne Jordens (onderzoeker CTO)
Koen Mattheeuws (valorisator SDL)
Iris Roose (valorisator SDL)
Kirsten Rosiers (onderzoeker LANG+)
Laura Smekens (ict-ontwikkelaar Multimedia Lab / iMinds)
Lies Strobbe (onderzoeker/valorisator CTO)
Jill Surmont (onderzoeker/valorisator CLIN)
Steven Torrelle (ict-ontwikkelaar Multimedia Lab / iMinds)
Ilona Truyts (coördinator/valorisator SDL)
Miel Vander Sande (ict-ontwikkelaar Multimedia Lab / iMinds)
Anouk Van Der Wildt (onderzoeker CuDOS)
Evelien Van Laere (onderzoeker Vakgroep Onderwijskunde)
Vicky Verley (valorisator SDL)
Evita Willaert (onderzoeker LANG+)

Concept en inhoud

Vicky Verley, Iris Roose, Koen Mattheeuws

Website

Bram Loosveld

Illustraties

Vera@saflot.be

Film en montage

Vicky Verley

Taalcorrectie

Jan De Mets

Dank aan de betrokken scholen, leerkrachten en leerlingen

Deze website voorziet in verschillende praktijkvoorbeelden o.a. in de vorm van filmmateriaal. Dit hebben we kunnen realiseren dankzij de welwillende medewerking van scholen, leerkrachten en leerlingen. Zij openden hun schoolpoort en klaslokaal en gaven ons de mogelijkheid om hun ideeën in beeld te brengen. Hun openheid maakt het mogelijk om een beeld te schetsen over de dagelijkse realiteit met betrekking tot het positief omgaan met talendiversiteit. We hopen dan ook dat deze beelden een inspiratie zijn voor velen om creatief aan de slag te gaan met het begeleiden van leerkrachten in hun zoektocht naar het positief omgaan met talendiversiteit.