Verkennen

Inspelen op de dynamiek van de school

Iedereen die met scholen werkt weet dat elke school een eigen cultuur heeft, een teamdynamiek en een communicatie- of vergaderstijl. Directies en leerkrachten hebben specifieke leervragen of bepaalde motivaties en uiteraard staat elke school en elke leerkracht op een ander punt in zijn of haar professionele ontwikkeling. Vertrekkende vanuit deze realiteit voorzien we in dit pakket geen vaste route of stappenplan maar wel strategieën en methodieken die de kans op succes voor dit groeiproces kunnen verhogen.

“De metro is als een smeltkroes. In één wagon, mensen in alle maten en kleuren én een veelheid aan talen. Een allereerste rit kan wel eens indruk maken. Mensen die vaak reizen wennen vlot aan deze ‘melting pot’ en genieten van nieuwe ontmoetingen. Dàt kan omgaan met talige diversiteit zijn.” (coach)

Eén stop en vijf haltes om op verkenning te gaan

Om coaches te ondersteunen in het verkennen van de schoolcontext bieden we naast de stop strategieën nog vijf haltes in de vorm van methodieken aan. Geen enkele methodiek biedt garanties op succes. Doordacht kiezen voor een methodiek is alvast een stap in de goede richting. Daarom beschrijven we bij elke methodiek kort wat het opzet is, wat we van de coach verwachten, voor wie deze methodiek bedoeld is en hoeveel tijd je er voor nodig hebt.

Intake

Dit is een uitvoerig gesprek waarin de coach aan de hand van een set richtvragen probeert zicht te krijgen op de beginsituatie van een schoolteam. Een intake heeft een wat formeler karakter, vooral als je als coach strikt je vragen overloopt. Bepaal zelf naargelang je eigen stijl, de overlegcultuur van de school, het belang van uniformiteit, … welke richtvragen geschikt zijn voor de intake die je hebt gepland. Meer info.

Skill will

Met deze matrix peilen we naar deskundigheid en motivatie van een team. Op basis van de resultaten kan je als coach de verdere aanpak van de school bepalen. Om jou als coach een idee te geven hoe deze matrix kan werken, voorzien we enkele casussen en bijhorend plan van aanpak. Meer info.

Hands up!

Deze interactieve werkvorm biedt snel inzicht in de perceptie van een team op het omgaan met talige diversiteit. Het voordeel van deze methodiek is dat we zowel de struikelblokken als de positieve ervaringen én de leervragen van de deelnemers blootleggen. Bovendien geeft deze werkvorm alle deelnemers de kans om eerst individueel de eigen ervaringen neer te schrijven alvorens tot een algemene uitwisseling over te gaan. Dit maakt de werkvorm zeer laagdrempelig. Meer info.

Droomscenario

Tijdens deze methodiek krijgt een team, kernteam of individuele leerkracht de kans om eigen dromen tegen het licht van de realiteit te houden en na te denken over hoe we deze dromen kunnen realiseren in de huidige context van de klas of de school. Meer info.

Vraaggericht

Schoolteams hebben vragen omtrent het omgaan met talige diversiteit. Deze vragen ontstaan doorgaans vanuit obstakels, beperkingen, moeilijkheden, veranderingen die leerkrachten in de eigen praktijk ervaren. Ter illustratie geven we graag enkele van deze praktijkvragen mee. We voorzien telkens een mogelijke begeleidingsaanpak. Meer info.

Na de fase van verkennen krijg jij en het team zicht op de talige noden van de school. Nu weet iedereen aan welke bouwstenen moet gewerkt worden.