Inspiratie basisonderwijs

Nu we toch over talige diversiteit bezig zijn …

Vrij vertaald betekent Inspirare evenveel als ‘lucht inblazen’.
Wel, dat is wat we hier proberen te doen. Door je activiteitenfiches, bronnenkaarten, begeleidingsfiches, filmfragmenten, artikels en interessante websites aan te reiken, willen we jouw aanpak leven inblazen/levendig houden/leven geven. ! Op die manier willen we het open talenbeleid ook levendig houden. Jawel, zelfs luchtig houden. Want dat hebben we bij het ontwikkelen van deze site mogen ondervinden. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Eenvoudig kan ook. Daar ga je zowaar vrijer door ademen!

 • activiteitenfiche

  De woordenboom

  Een woordenboom is een uit karton gesneden boom (kan ook een afbeelding zijn of een flap). In de takken van de boom hangen allerlei woorden in verschillende talen. Deze woorden zijn gericht gekozen en zijn sterk afhankelijk van het doel dat je voor ogen heb
 • activiteitenfiche

  De kamishibai

  De Kamishibai is een verteltheatertje waarbij je aan de hand van vertelplaten een verhaal brengt. De bedoeling is dat de leerlingen in duo’s en met hulp van de Kamishibai verhalen aan elkaar vertellen. Daarbij mogen ze hun thuistalen inzetten.
 • activiteitenfiche

  De stoefkast

  In de klas of op de gang staat een glazen kast, dit is de ‘stoef’kast. Het kan een oude boekenkast zijn maar evengoed is het een tafeltje. Om de maand krijgt een groepje leerlingen de opdracht om dit in te richten met allerlei woorden in verschillende talen.
 • activiteitenfiche

  Vertaalde kinderboekenlijst

  Deze boekenlijst bevat boeken in achtereenvolgens de talen Arabisch, Berbers, Chinees, Frans, Hindi, Papiamentu, Spaans, Somalisch en Turks. Sommige boeken zijn geheel in de genoemde taal, andere zijn tweetalig in de zin van Nederlands of Engels en de andere taal. Ten slotte is er nog een lijst met ‘multiculturele’ kinderboekjes in het Nederlands, en een lijstje met boeken die in véél talen beschikbaar zijn.
 • begeleidingsfiche

  Aanzetten tot participatie

  Een participerende samenwerking is een belangrijk onderdeel van een open, positieve schoolcultuur. Feedback geven en krijgen maakt voortdurend deel uit van het leerproces. In deze begeleidingsfiche geven we je graag ter inspiratie enkele reflectievragen mee.
 • begeleidingsfiche

  Omgaan met weerstanden

  We willen vooral benadrukken dat uiten van weerstand één van de mogelijke reacties is in wat zich tussen mensen afspeelt. Het is een natuurlijk gegeven. Probeer te begeleiden vanuit deze veronderstelling. Deze begeleidingsfiche biedt je hierin een aantal handvatten aan.
 • begeleidingsfiche

  Samenstellen van een kernteam

  Een kernteam kan voor een goed draaiende motor zorgen tijdens én vooral na een begeleidingstraject. Het bijeenbrengen van zo’n team is dus een uitermate belangrijke stap in een groeiproces van een team. We zetten een aantal aandachtspunten op een rij.
 • begeleidingsfiche

  Tips en tops voor de coach

  Deze begeleidingsfiche geeft je in een notendop enkele tips mee voor het begeleiden van mensen.
 • begeleidingsfiche

  Tweekolommengesprek

  Het 'Tweekolommengesprek' is een methodiek die ondersteuning biedt in de volgende doelen: 1. Blootleggen van of ruimte geven aan weerstanden in een team. 2. Zoeken naar mogelijkheden om barrières, twijfels, kritische vragen om te zetten in kansen voor een beter taalbeleid.
 • begeleidingsfiche

  Vragen voor een geslaagde intake

  Wat je in deze begeleidingsfiche leest, geldt niet alleen voor een taaltraject maar voor eender welk leertraject van een team. Hoe grondiger je met een team de intakeprocedure doorloopt, hoe groter het rendement. We bieden je alvast een brede waaier aan richtvragen aan om een breed beeld te krijgen.
 • begeleidingsfiche

  Reflectieverslag

  Een voorbeeld van een reflectieverslag. (blanco)
 • begeleidingsfiche

  Reflectieverslag, ingevuld

  Een voorbeeld van een ingevuld reflectieverslag.
 • artikel

  Lord of the kring.

  Een artikel over de 'kracht van de kring'.
 • artikel

  Mama, de kring is saai.

  In deze nieuwsbrief van het Steunpunt Diversiteit & Leren vindt je interessante informatie en tips om meer uit je kringmomenten te halen.
 • begeleidingsfiche

  De plaats van thuistalen op onze school

  Een voorbeeld van een visietekst.
 • activiteitenfiche

  Taalfamilies.

  Kinderen maken op reis snel vrienden ook al kennen ze elkaars taal niet. Ze beweren dat ze de taal verstaan. Heel vreemd is dat niet. Tijdens deze activiteit ontdekken kinderen dat er zoiets bestaat als taalfamilies.
 • activiteitenfiche

  Taaluno

  In dit taalspel ontdekken de kinderen dat talen niet zomaar los van elkaar kunnen worden gezien. Er zijn heel wat talen die gelijkenissen vertonen. In Taaluno kunnen kinderen die gelijkenissen ontdekken.
 • begeleidingsfiche

  Legpuzzel vragen bijlage

  Bijlage
 • begeleidingsfiche

  De legpuzzel

  De bedoeling van de legpuzzel is dat een team de kans krijgt om (in relatief beperkte tijd) veel informatie te verwerken en aan collega’s door te geven. Via de bronnenkaarten brengen we scholen nieuwe inzichten bij die te maken hebben met kennis over talige diversiteit gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.
 • begeleidingsfiche

  Foute mythes

  Foute mythes. Ze zijn zeer hardnekkig en leven al decennia in de hoofden van leerkrachten en beleidsmakers. Toch doen we hier een poging ze te nuanceren en in het juiste perspectief te plaatsen.
 • bronnenkaart

  De cognitieve meerwaarde van meertaligheid.

  Een beknopte bronnenkaart die je inzicht biedt in de verschillende cognitieve voordelen van meertaligheid.
 • bronnenkaart

  Factoren die taalontwikkeling beïnvloeden.

  Het is een mythe dat alle kinderen een taal op dezelfde manier leren. Deze bronnenkaart geeft inzicht in factoren die de taalontwikkeling beïnvloeden.
 • bronnenkaart

  Meertaligheid naar een definitie.

  Een beknopte bronnenkaart die je inzicht biedt in de de term meertaligheid.
 • bronnenkaart

  Meertalige taalverwerving.

  Een beknopte bronnenkaart die je inzicht biedt in de verschillende fasen en processen van een meertalige taalverwerving.
 • bronnenkaart

  Problematische taalverwerving?

  Bij meertalige taalverwerving komen vaak elementen voor die in eerste instantie problematisch lijken. Dit zijn echter normale verschijnselen van taalverwerving. Deze beknopte bronnenkaart zet een aantal zaken op een rijtje.
 • bronnenkaart

  Taalvaardigheid breed evalueren.

  Waarom is breed evalueren van taalvaardigheid belangrijk? In deze beknopte bronnenkaart vind je antwoorden.
 • bronnenkaart

  Talige repertoires.

  Deze bronnenkaart verduidelijkt het begrip ' talige repertoires'.
 • bronnenkaart

  Waarom is moedertaal belangrijk?

  Deze beknopte bronnenkaart geeft een antwoord op de vraag 'Waarom is moedertaal zo belangrijk?'
 • activiteitenfiche

  Lettermonsters

  Het Latijnse schrift is slecht één van vele. De kleuters maken in deze activiteit kennis met andere lettertekens.
 • activiteitenfiche

  Ritme, rijm, rap!

  Muziek is een middel om culturen te overstijgen. Helemaal geweldig wordt het als je eens in anderen talen mag zingen of een rap mag schrijven!
 • activiteitenfiche

  Beeldtaal

  Tijdens Beeldtaal gaan leerlingen aan het werk met een voor hen ‘vreemde’ taal. De bedoeling is dat de leerlingen zonder te weten wat een bepaald woord betekent, een beeldend werkje maken bij het woord.
 • activiteitenfiche

  Boeken in alle talen

  Elke klas of school heeft wel een kleine of grote bibliotheek. Vaak is deze voorzien van een variatie aan leesboeken, prentenboeken, luisterboek, cd’s in het Nederlands. Met een kleine inspanning kunnen deze boeken ook voorzien worden in verschillende talen. Deze fiche kan alvast voor inspiratie zorgen.
 • activiteitenfiche

  De voorleeshut

  De voorleeshut is een plek (binnen of buiten de klas) waar leerlingen al dan niet samen met een leerkracht of ouder, tijdens speeltijden of middagpauzes kunnen samenkomen om te genieten van mooie woorden in vele talen.
 • activiteitenfiche

  Dialecten

  Deze activiteit beschrijft kort hoe een leerkracht de uitdaging aanging om de talige diversiteit van leerlingen (en vancollega’s) in te zetten in haar lessen wereldoriëntatie.
 • activiteitenfiche

  Ik heb iets te vertellen

  Wanneer leerlingen aan het schrijven gaan, willen ze zich het liefst uitdrukken in een taal die ‘van hen is’. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden maken we duidelijk hoe dit kan.
 • activiteitenfiche

  Rarara, wat ben ik?

  De leerlingen bedenken een ‘vreemd’ woord. Ze geven voor dit woord drie verklaringen waarvan slechts één de juiste is. De andere leerlingen proberen in groepjes te achterhalen welke de juiste is en welke de valse.
 • activiteitenfiche

  Stempelen, knippen en plakken

  In alle hoeken van de klas kan je aandacht geven aan het positief benutten van talige diversiteit. Sommige hoeken lenen zich daar zeer goed toe. Zo ook met de schrijfhoek.
 • activiteitenfiche

  Talenposters

  Leerlingen staan doorgaans niet zo bewust stil bij de talige bagage waarover ze beschikken of dat ze betekenissen geven aan diverse talen. Met deze activiteit zetten we hen aan het denken en maken we de betekenis van talen bespreekbaar.
 • activiteitenfiche

  Verteltassen

  Talige diversiteit ‘zichtbaar maken’ is meer dan het voorzien van een welkomstmuur in verschillende talen. Maak talige diversiteit vooral ook zichtbaar in leermiddelen en geef meertalige leerlingen zo kansen om de eigen taal in te zetten als hefboom tot meer leren en beter samenleven in de klas en in de school.
 • artikel

  Ouders die niet voorlezen? Leer hen vertellen.

  Dit artikel uit Klasse geeft je 10 tips voor ouders die niet voorlezen.
 • begeleidingsfiche

  Casus: Schrijven in eigen taal

  Bijlage
 • begeleidingsfiche

  Casus: Thuistalen inzetten als hefboom

  Bijlage
 • begeleidingsfiche

  Drie soorten voordelen van vertalen

  Als volwassenen een vreemde taal leren en een moeilijk woord tegenkomen, zullen ze het vaak snel vertalen in hun moedertaal of aan iemand vragen om dat te doen. Leerlingen doen dit ook. Snel een vertaling geven van een moeilijk woord kan een handige strategie zijn om nieuwe, abstracte woorden begrijpelijk te maken.
 • begeleidingsfiche

  Thuistaal is een hefboom

 • begeleidingsfiche

  Thuistaal is een hefboom.

  Deze begeleidingsfiche biedt ondersteuning in: 1. Kennismaken met de voordelen van het inzetten of benutten van thuistalen. 2. Kennismaken met de mogelijkheden om thuistalen in te zetten bij het klasgebeuren. 3. Het plezier ontdekken van spelen met taal, eenders welke taal.
 • begeleidingsfiche_film

  Placemat

  Bijlage
 • begeleidingsfiche_film

  Van waar komt mijn taal?

  Deze begeleidingsfiche hoort bij het filmfragment ' Vanwaar komt mijn taal? en richt zich op volgende doelen: 1. Aanknopingspunten zoeken in de eindtermen en leerplannen om talige diversiteit een plaats te geven. 2. Nieuwsgierigheid uiten (leerkracht) en ontlokken (leerlingen) ten aanzien van de achtergrond van de leerling. 3. Kansen creëren om gelijkenissen en verschillen te ontdekken. 4. Ieders identiteit erkennen en waarderen.
 • begeleidingsfiche_film

  Voordelen realiseren in de klaspraktijk.

  Bijlage
 • begeleidingsfiche_film

  Voordelen van meertaligheid voor leerlingen.

  Bijlage
 • begeleidingsfiche_film

  Het letterboekje

  Deze begeleidingsfiche hoort bij het filmfragment 'Het letterboekje' en richt zich op twee doelen: 1. Kennismaken met en de voordelen zien voor leerlingen bij het positief omgaan met talige diversiteit. 2. Kennismaken en verzamelen van werkvormen, ideeën, leerkrachtentips, methodieken, werkwijzen, om het realiseren van de voordelen in de klaspraktijk te concretiseren.
 • begeleidingsfiche_film

  Rarara, wat ben ik?

  Deze begeleidingsfiche hoort bij het filmfragment 'Rarara, wat ben ik?' en richt zich op de volgende doelen: 1. Vaardigheden verwerven om talige diversiteit flexibel in te plannen in bestaande lesplannen. 2. Onze talige blik verruimen. 3. Kansen creëren om vaker talige competenties te waarderen.
 • begeleidingsfiche

  Competentie omgaan met (talige) diversiteit

  Het Steunpunt Diversiteit & Leren ontwikkelde een duidelijke visie op omgaan met diversiteit en hoe met diversiteit kan worden omgegaan in een lerende omgeving. De doelen of competenties ‘omgaan met diversiteit’ kunnen een basis zijn voor scholen om een beleid vorm te geven.
 • begeleidingsfiche

  Continuüm van een groeiproces

  Deze begeleidingsfiche toont duidelijk en visueel aan hoe een groeiproces met betrekking tot positief omgaan met talige diversiteit kan evolueren en waar je jezelf, een team, een school, een directie, een visie kan positioneren.
 • bf_de_plaats_van_thuistalen-def.pdf

 • begeleidingsfiche

  Denken, delen en uitwisselen

  Deze coöperatieve werkvorm is heel eenvoudig toe te passen en vormt een krachtig middel om alle deelnemers aan het denken te zetten.
 • begeleidingsfiche

  Geef me de vijf

  Op basis van een pedagogische studiedag heeft het schoolteam vijf ‘goede manieren’ of attitudes geformuleerd voor wanneer mensen verschillende talen gebruiken. In deze fiche beschrijven we hoe ze te werk zijn gegaan in het opstellen van attitudes.
 • begeleidingsfiche

  Intervisie

  Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij collega's meedenken over vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Je denkt mee door vragen te stellen en niet door meteen oplossingen aan te dragen. In deze begeleidingsfiche voorzien we concrete handvatten en tips om met intervisie aan de slag te gaan.
 • begeleidingsfiche

  Observatiewijzer bij kringgesprek.

  Het organiseren van een observatiemoment is een sterk middel om leerkrachten zicht te laten krijgen op hun eigen didactisch handelen. Het werken met een observatiewijzer is zowel voor de observatie zelf alsook voor het feedbackgesprek achteraf een handig hulpmiddel. Een voorbeeld ter inspiratie.
 • begeleidingsfiche

  Observeren, feedbackgesprek en hospiteren

  Observeren tijdens de les is in veel scholen nog geen gangbare praktijk. Nochtans is dit een leerrijke werkwijze. Het biedt leerkrachten vaak een nieuw of ruimer perspectief op hun eigen handelen. Wanneer je observeert, is het belangrijk om met enkele aandachtspunten rekening te houden. Het is noodzakelijk dat dit in een veilige, opbouwende en op vertrouwen gebaseerde sfeer kan verlopen. Deze begeleidingsfiche voorziet in inzichten en tips met betrekking tot observeren, feedback geven en hospiteren.
 • begeleidingsfiche

  Richtvragen ter ondersteuning van een intervisie.

  Bijlage
 • begeleidingsfiche

  Tips bij gevoel van controleverlies op de speelplaats

  Een positieve houding van de leerkrachten ten opzichte van de thuistaal doet wonderen voor het welbevinden van de leerlingen. Toch kampen heel wat leerkrachten met een gevoel van controleverlies in hun klas én daarbuiten. Enkele tips voor de speelplaats.
 • begeleidingsfiche

  Tips bij gevoel van controleverlies in de klas

  Een positieve houding van de leerkrachten ten opzichte van de thuistaal doet wonderen voor het welbevinden van de leerlingen. Toch kampen heel wat leerkrachten met een gevoel van controleverlies in hun klas. Enkele tips voor de klas.
 • begeleidingsfiche_film

  Thuistaal bestraffen

  Deze begeleidingsfiche hoort bij het filmfragment ' Thuistaal bestraffen' en biedt ondersteuning in: 1. Stilstaan bij de beweegredenen en de gevolgen van het aan banden leggen van thuistaal. 2. Nadenken over alternatieven om met thuistalen om te gaan. 3. Aanwakkeren van een empathische houding ten aanzien anderstalige en meertalige leerlingen. 4. Inzicht krijgen in de feitelijke talige mechanismen.
 • begeleidingsfiche

  Thuistaal in groepswerk, wat doet dat met mij?

  Deze begeleidingsfiche hoort bij het filmfragment ' Thuistaal in groepswerk, wat doet dat met mij?'en richt zich op de volgende doelen: 1. Stilstaan bij de beweegredenen en de gevolgen van het bestraffen of aan banden leggen van thuistaal. 2. Nadenken over alternatieven om met thuistalen om te gaan. 3. Nagaan wat de meerwaarde kan zijn van thuistaal in de context van het coöperatief leren. 4. Zoeken naar hefbomen voor een beter leerrendement.
 • activiteitenfiche

  De spelletjesmiddag

  De deskundigheid van (anderstalige) ouders inzetten kan heel eenvoudig. Het hoeft niet altijd grote of ‘speciale’ activiteiten te omvatten. Gezelschapsspelletjes zitten boordevol talige en sociale leermomenten.
 • artikel

  Meertalig voorlezen in de klas.

  Korte getuigenis uit een artikel van Klasse over meertalige ouders die komen voorlezen in de klas.
 • begeleidingsfiche

  De schoolbrief onder de loep

  Deze begeleidingsfiche ondersteunt scholen in het optimaliseren van de schriftelijke communicatie met anderstalige ouders.
 • begeleidingsfiche

  Tips aan ouders

  Ouders vragen regelmatig om advies aan de school als het gaat over taalontwikkeling van hun kinderen. Scholen die werk willen maken van een open en inclusief talenbeleid zorgen ervoor dat ze ouders kunnen informeren, open staan en inspelen op hun vragen. We zetten een paar concrete tips op een rij.
 • begeleidingsfiche

  Tips bij mondelinge communicatie

  De communicatie tussen ouders en de school is belangrijk, zeker om de ouderbetrokkenheid te verhogen. Het niet afstellen van de communicatie op anderstalige ouders vanuit een eentaligheidsideologie leidt tot uitsluiting en ongelijke kansen. Deze begeleidingsfiche biedt tips aan om dit te vermijden.
 • begeleidingsfiche

  Tips bij schriftelijke communicatie

  Werk maken van een open talenbeleid betekent dat je werk maakt van de wijze waarop de communicatie met ouders verloopt. In deze begeleidingsfiche bieden we concrete tips aan met betrekking tot de schriftelijke communicatie.
 • begeleidingsfiche_film

  Thuistaal als hefboom om ouders te betrekken

  Deze begeleidingsfiche hoort bij het filmfragment 'De woordenboom' en biedt ondersteuning in: 1. Kennismaken met de voordelen van het inzetten van thuistalen. 2. Thuistalen inzetten om ouders te betrekken bij het klasgebeuren. 3. Nadenken over aandachtspunten en valkuilen bij het betrekken van ouders in de klas
 • activiteitenfiche

  De welkomstmuur

  Elk schooljaar doen leerkrachten hun uiterste best om de leerlingen (en ouders) goed te onthalen. Het werken met een welkomstmuur kan hierbij een toffe veeltalige activiteit zijn. Op een gemeenschappelijke én toegankelijke plaats in de school wordt het woord WELKOM geschilderd in alle talen die op de school aanwezig zijn.
 • begeleidingsfiche

  Concreet actieplan, een voorbeeld

  Een voorbeeld van een concreet actieplan.
 • begeleidingsfiche

  Concrete en heldere doelstellingen, een voorbeeld

  Een voorbeeld van concrete, heldere doelstellingen.
 • begeleidingsfiche

  Geef me de vijf!

 • begeleidingsfiche

  Visie op meertaligheid in al haar facetten

  Getuigenis van een directie.
 • activiteitenfiche

  Werken met sleutelwoorden bijlage

 • activiteitenfiche

  Basisbegrippen rekenen en taal

  Leerkrachten en kleuterleidsters geven regelmatig aan dat hun leerlingen moeite hebben met basisbegrippen in het Nederlands. Dit kan gaan over begrippen als ‘meer’, ‘minder’, ‘plus’, ‘min’ maar ook de dagen van de week, de hoofdkleuren, woorden die veelvuldig voorkomen tijdens een thema,… Aan de hand van enkele voorbeelden laten we zien hoe thuistaal daarin een ondersteuning kan zijn.
 • activiteitenfiche

  Dierengeluiden

  Dierengeluiden worden niet in alle talen op dezelfde manier verklankt. In deze activiteit vertrekken we vanuit de wijze waarop kinderen dierengeluiden imiteren.
 • activiteitenfiche

  Mi casa

  Overal op de wereld, waar mensen wonen, vind je huizen. Maar niet alle huizen zien er hetzelfde uit ... Tijdens deze activiteit vertellen kinderen over hun huis, wie er samen met hen woont, welke talen ze spreken,...
 • activiteitenfiche

  Werken met sleutelwoorden

  Positief omgaan met de talige diversiteit van je leerlingen kan op tal van manieren. Een handige ondersteuning is het inzetten van sleutelwoorden in allerlei talen. Zo kun je leerlingen op hun gemak te stellen, iets duidelijk maken, hen authentiek verwelkomen,…
 • activiteitenfiche

  Zingen in alle talen

  Niet alle activiteiten met betrekking tot het positief omgaan met talige diversiteit hoeven in een taalles. Werken met talige repertoires kan ook tijdens een muzikaal moment. Een voorbeeld.
 • begeleidingsfiche_film

  Krachtige leeromgeving.

  Bijlage
 • begeleidingsfiche_film

  Het kleurenspel

  Deze begeleidingsfiche hoort bij het filmfragment 'Kleurenspel' en biedt ondersteuning in: 1. Kennismaken en herkennen van de ingrediënten van een krachtige leeromgeving. 2. Ondervinden hoe thuistaal of talendiversiteit ondersteunend kan zijn voor de leerlingen.
 • begeleidingsfiche

  Talensensibilisering, een handleiding.

 • activiteitenfiche

  De leerling als tolk

  Er zijn redenen om leerlingen niet in te zetten als tolk bij een gesprek met ouders. We denken dan vooral aan oudercontacten en uiteraard ‘slecht nieuws’ gesprekken. Toch zijn er momenten waar het wel kan. Leerlingen inzetten als tolk zorgt dan voor een meerwaarde.
 • begeleidingsfiche

  Bundel interactieve en coöperatieve werkvormen

  Een bundel met 16 concrete werkvormen.
 • bronnenkaart

  Taalvaardigheid