De kern van de zaak

De geluiden in de scholen van de 21e eeuw klinken alsmaar meer verscheiden

In het dagelijks leven gebruikt iedereen verscheidene talen of taalvariëteiten. We gebruiken die zelfs door elkaar, meer dan we soms beseffen. Elk kind en iedere ouder beschikken over dit talige repertoire en gebruiken die zowel binnen als buiten de schoolmuren. We hebben het dan niet enkel over tweetalige leerlingen of zij die thuis in andere talen spreken. Het kan ook gaan om een dialect, een streektaal, een tussentaal, straattaal, jongerentaal, sms-taal, … Het positief benutten van deze talige rijkdom stimuleert een open houding bij leerkrachten, leerlingen en ouders ten aanzien van talige diversiteit.

“Turks is de taal van mijn innerlijke wereld. Nederlands de taal van de buitenwereld. De wijze waarop de buitenwereld naar talen kijkt bepaalt mee de manier waarop de ‘binnentaal’ zich ontwikkelt. Met andere woorden: als de thuistaal als iets negatiefs wordt ervaren en ook zo wordt benoemd, dan heeft dit een enorme negatieve impact op de ontwikkeling van die thuistaal én alle andere talen. Slaagt men erin om de thuistaal als een waardevol en rijk gegeven te ervaren en te benutten, dan ondersteunt dit de ontwikkeling van de thuistaal én alle andere talen.” (Birsin Taspinar) 1

Een open houding waarbij thuistalen en taalvarianten gericht worden ingezet draagt bij aan een krachtige leeromgeving ? Daardoor ontstaan voor kinderen tal van mogelijkheden om zich (talig) te ontwikkelen.

Twee belangrijke haltes

We proberen leerkrachten, begeleiders en scholen te stimuleren én te inspireren om:

de voordelen te zien door professioneel te kijken naar de cognitieve en de niet- cognitieve voordelen van positief omgaan met talige diversiteit, Meer info.
de voordelen te realiseren door talige diversiteit in te zetten als een didactisch hulpmiddel om zo meer leer- en ontwikkelingskansen te creëren. Meer info.

Bekijk ter illustratie dit filmfragment.

Mijn talen en ik.

Enkele leerlingen van een 5de leerjaar vertellen over hun talen en het belang van talenkennis.