Voorwaarden school

Een interactieve en lerende organisatie

Een interactieve en lerende organisatie heeft drie haltes. Om die tot een sterk geheel te smeden, moeten we met zijn allen bewust zijn van deze drie. Gelijklopend moeten we de drie constant op elkaar afstemmen.

Hoe beter we elk van die drie haltes (apart) ontwikkelen hoe sterker het geheel. Een driepikkel dus.” (coach)

Drie haltes naar een interactieve en lerende organisatie

Kenmerkend voor een sterke driepikkel: aan de basis staan de sterke poten verspreid, bovenaan zijn ze onlosmakelijk verbonden.

Aandacht voor het geheel

Hoe groter het aantal mensen dat meedenkt in functie van het geheel van de school, hoe sterker de lerende organisatie. Ongeacht of het nu om talendiversiteit of een ander thema gaat, nodig mensen doorlopend uit om mee te denken vanuit de hele school. Na verloop van tijd zullen mensen vanzelf elke beslissing, elke keuze, elk initiatief tegen het licht van de hele werking (en haar toekomst) houden. Meer info.

Leren van elkaar

Elk schoolteam bezit een schat aan kennis, ervaring en inzicht. Het is soms verbluffend (tot zelfs pijnlijk) om te zien hoe dit grote potentieel onbenut blijft. Daarom moedigen we jou graag aan om hier op in te zetten. Organiseer en faciliteer momenten om te delen. De voordelen van uitwisseling aan de hand van o.a. nieuwsgierigheid, kritische zin, elkaar aanmoedigen, observeren … zijn legio. Meer info.

Wij vernieuwen niet, wij verbeteren.

Leg het accent voornamelijk op verbetering. Vernieuwing roept onbedoeld allerlei zaken op die je vaak niet wil accentueren. - Hoe kunnen we het leren in onze school nog verbeteren; efficiĆ«nter maken; laagdrempeliger maken,…? Die gezonde drang om samen beter onderwijs aan te bieden, leidt een team vanzelf naar vernieuwing. Zo hoef jij als coach dat gevoelige woord niet zelf in de mond te nemen. Meer info.