Circus Kiekeboe

Circus Kiekeboe’ is een televisieprogramma en tegelijkertijd een leesbevorderingsproject dat in het algemeen gericht is op kinderen tussen 2 en 5 jaar en meer specifiek op kinderen van ouders die om sociale of culturele redenen te maken hebben met taalachterstand. Van het programma worden verschillende taalversies uitgezonden: Nederlands, Turks, Arabisch en Berber.
‘Circus Kiekeboe’ is niet alleen gemaakt voor televisie, maar ook voor thuis, op school, in de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. U kan de voorgelezen boekjes verkrijgen in de bibliotheek en de boekhandel. Daarnaast zijn er voor ouders en mensen die werken met jonge kinderen handleidingen ontwikkeld.