De talenkamer

Kent u het verschil tussen Oost-Vlaams en West-Vlaams? Weet u wat het Gents zo speciaal maakt en wat de typische kenmerken zijn van het Brabants en het Limburgs ? Al ooit Zeeuws-Vlaams en Frans-Vlaams gehoord ?
In deze ruimte kan u kennismaken met de Zuid-Nederlandse dialecten. In het geluidsarchief van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde van de Gentse universiteit bevinden zich meer dan achthonderd originele bandopnames die door dialectologen in de jaren ’60 en ’70 werden verzameld.
De gekozen geluidsfragmenten sluiten aan bij het verhaal dat in het museum wordt verteld; de kleine en grote dingen van het leven, gebruiken en rituelen, werken en feesten. Kortom, het verhaal over het alledaagse leven in de eerste helft van de 20ste eeuw.