De woordenboom

Ontdek via dit filmfragment (6.05) hoe een kleuterleidster ouders te betrekt in haar klasactiviteiten. En vooral hoe ze er in slaagt de deskundigheid van de ouders (thuistalen) in te zetten als meerwaarde. Bij dit filmfragment hoort de begeleidingsfiche ‘Thuistaal als hefboom om ouders te betrekken.’