Fasen in verandering, Kotter

In 1996 heeft Kotter het achtfasenmodel voor verandering gepresenteerd. In dit model staat het veranderen van gedrag van mensen centraal. Het proces dat Kotter beschrijft bestaat uit acht fasen waarbij iedere fase verband houdt met acht fundamentele fouten die veranderingsprojecten ondermijnen. De eerste vier fasen dragen ertoe bij om de huidige situatie in beweging te laten komen.