Meertaligheid: een troef!

Steeds meer kinderen worden in een andere thuistaal dan het Nederlands opgevoed. Hun talenrijkdom is geen struikelblok, maar juist een bron voor het leren en een onmisbaar startpunt voor het snel en efficiƫnt verwerven van het Nederlands als schooltaal. Wie de rijkdom van de kinderen en hun talige en culturele achtergrond erkent en benut, kan in zijn werking zoveel meer bereiken: naast hun motivatie om(Nederlands) te leren, voelen kinderen zich erkend in hun identiteit en is hun betrokkenheid hoog. Vanuit dit uitgangspunten op basis van projectmatig onderzoek biedt dit boek heel concrete handvatten, instrumenten en praktijkvoorbeelden aan om positief om te gaan met meertalige rijkdom.