Tolkentelefoon

De Vlaamse Tolkentelefoon verschaft telefonische tolkhulp aan dienst- en hulpverlenende organisaties onder Vlaamse bevoegdheid.