Vanwaar komt mijn taal?

Ontdek in dit filmfragment (3.15) hoe een leerkracht van het 5de leerjaar aan het werk gaat met de talige diversiteit van haar leerlingen. Bij dit filmfragment hoort een begeleidingsfiche.