Kennis

Kennis gaat met stappen vooruit, niet met sprongen

Leerkrachten en teams die meertaligheid willen benutten, stellen zich heel wat vragen. Deze vragen ontstaan uit zorg én onwetendheid. De meeste leerkrachten vinden geen gepaste antwoorden door een gebrek aan inzicht in en kennis over talige diversiteit en de meertalige taalontwikkeling. De ideale voedingsbodem voor het ‘kweken’ van foute mythes en dat willen we vermijden.

“Wat moeten we doen als kinderen verschillende talen vermengen?”

“Wanneer beheers je een taal?”

Daarom voorzien we in dit luik acht beknopte bronnenkaarten die gebaseerd zijn op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek uit zowel in binnen- als buitenland.

Acht beknopte bronnenkaarten.

Deze bronnenkaarten geven je inzicht in de verschillende facetten van meertalige taalontwikkeling. Waarom is moedertaal zo belangrijk?
De cognitieve meerwaarde van meertaligheid
Talige repertoires
Factoren die taalontwikkeling beïnvloeden
Meertaligheid naar een definitie
Meertalige taalverwerving
Problematische taalverwerving?
Taalvaardigheid (breed evalueren)

Naast de reeks bronnenkaarten voorzien we voor de coaches een methodiek die ze kunnen inzetten om interactief met de bronnenkaarten aan het werk te gaan.
Meer informatie hierover kan je vinden in de begeleidingsfiche:

De legpuzzel

Wat moet ik doen met een anderstalig kleuter die niets zegt?

Herformuleer met de groep

Het is verleidelijk om met deze vraag aan de slag te gaan. Het kan even waardevol zijn om met de groep eerst de vraag anders te formuleren, bijvoorbeeld:

  • Het kind spreekt niet, maar wat zegt het ons?
  • Moet ik iets doen? Als ik bezig blijf zoals ik nu bezig ben doe ik misschien al heel veel?
  • Wie of wat maakt dat we dit als een probleem bestempelen?

Verzamel informatie

Laat leerkrachten zelf naar antwoorden zoeken en biedt hen goede bronnen aan.

Op zoek naar inspirerende bronnen?

www.meertaligheid.be
Meertalige taalverwerving
Meertaligheid in het onderwijs

Hoe krijg ik zicht op de talige diversiteit van mijn leerlingen?

Werken met een talenposter

Bekijk dit filmfragment.

Het laat je een leerkracht en haar leerlingen zien die de talige diversiteit in de klas ontdekken.

Wil je nog meer inspirerende praktijkvoorbeelden?

Taaluno
Taalfamilies
Filmfragment bij luik ‘Vaardigheden’: Van waar komt mijn taal?