Vaardigheden

Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp.

In dit deel leiden we je langs diverse praktijkvoorbeelden, links en nuttige websites. Je krijgt aanzetten tot kleine en grotere ondersteunende activiteiten voor leerkrachten en scholen. Op die manier creëren we kansen om talige diversiteit in te zetten bij het uitbouwen van een krachtige leeromgeving. ?

“Leerlingen maar ook ouders op onze school stellen al jaren de vraag: kunnen jullie niets doen met onze thuistaal? Maar die thuistaal staat zo ver van onze taal dat we hier heel weinig mee kunnen doen.” (leerkracht 4 de leerjaar)

“Ik wil dat wel doen en ik wil hen wel helpen en ik vind dat ook een meerwaarde voor de leerlingen, maar moet ik dan al die talen kennen?” (kleuterleidster)

We voorzien voor de coaches praktijkvoorbeelden in de vorm van filmpjes. Bij enkele filmpjes zijn er begeleidingsfiches voorzien om interactief met een team, werkgroep of kerngroep aan het werk te gaan.

Exploreren (talensensibilisering)

Door talige diversiteit zichtbaar te maken en te waarderen, geven leerkrachten aan dat ze openstaan voor taaldiversiteit en culturele verschillen in de maatschappij. Meer nog, ze hechten er belang aan. Bovendien biedt talensensibilisering én voor meertalige én voor ééntalige leerlingen én ouders (heel wat positieve voordelen).

Hoe krijg ik zicht op de talige diversiteit van mijn leerlingen?

Herformuleer met de groep

Het herformuleren van deze vraag kan verrijkend zijn.
Bijvoorbeeld:

  • Welk facet van de talige diversiteit wil je in kaart brengen?
  • Met welk doel wil je die diversiteit in kaart brengen?
  • Wat wil je straks kunnen dat je nu nog niet kan?

Vanwaar komt mijn taal?

Bekijk dit filmpje.

Je zal zien hoe een leerkracht van het 5de leerjaar aan het werk gaat met de talige diversiteit van haar leerlingen.
Maak gebruik van de bijhorende begeleidingsfiche:
Vanwaar komt mijn taal?

Wil je nog meer inspirerende praktijkvoorbeelden?

Talenposters
Taalfamilies

Wat kan ik doen met meertalige boeken?

Voorlezen in vele talen

Bekijk ter illustratie dit filmpje.

Het toont hoe een kleuterleidster van de 2de, 3de kleuterklas samen met een leerling van het 2de leerjaar een boekje voorleest in het Nederlands en het Turks.

Wil je nog meer inspirerende praktijkvoorbeelden?

Boeken in alle talen.
Lijst met vertaalde kinderboeken
Meertalig voorlezen in de klas
Ouders die niet voorlezen? Leer hen vertellen.

We hebben al zo weinig tijd, waar moet ik dit nu nog inpassen?

Rarara, wat ben ik?

Bekijk dit filmfragment.

Ontdek hoe een leerkracht van het 5de leerjaar flexibel omgaat met het inpassen van talige diversiteit in haar lessen.
Maak gebruik van de bijhorende begeleidingsfiche:
Rarara, wat ben ik?

Wil je nog meer inspirerende praktijkvoorbeelden?

Beeldtaal.
Ritme, rijm & rap

Welke betekenis geven mijn leerlingen aan verschillende talen?

Werken met talenposters

Bekijk dit filmfragment.

Leerlingen van een 5de leerjaar vertellen over de betekenis van hun eigen talige diversiteit.

Wil je nog meer inspirerende praktijkvoorbeelden?

Rarara, wat ben ik?
Talenposters

Exploiteren (functioneel veeltalige leren)

Het exploiteren van talige diversiteit gaat een stapje verder dan het exploreren. Talige diversiteit wordt zo niet enkel zichtbaar gemaakt en gewaardeerd maar ook benut als didactisch kapitaal


Wat zijn de voordelen van het benutten van talige diversiteit?

Het letterboekje

Bekijk dit filmpje.

Je maakt kennis met het resultaat van een boekenproject waarbij de kleuters een tweetalig boekje hebben gemaakt.
Ga na het bekijken van het filmpje naar de bijhorende begeleidingsfiche:
Het letterboekje.

Wil je nog meer inspirerende praktijkvoorbeelden?

Het lettermonster
Stempelen, knippen en plakken.

Dat snap ik niet, thuistaal inzetten als hefboom?

Thuistaal is een hefboom

Lees, luister, kijk en ontdek.

Voer deze opdracht(en) uit en ontdek wat de voordelen zijn van thuistaal inzetten als hefboom tot leren.
Gebruik hiervoor de begeleidingsfiche:
Thuistaal is een hefboom.

Wil je nog meer inspirerende praktijkvoorbeelden?

Ik heb iets te vertellen.
Dialecten.

Hoezo, kinderen laten vertalen?

Vertalen in de kring

Bekijk dit kort filmfragment.

Het laat je kennismaken met de voordelen van kinderen die voor elkaar vertalen.

Wil je nog meer voordelen van vertalen leren kennen?

Ga dan naar de bijhorende begeleidingsfiche:

Drie soorten voordelen

Nog meer inspirerende bronnen kan je hieronder vinden:

Meertaligheid: een troef
Talensensibilisering, lesfiches
Vernieuwde bundel: Thuis spreek ik ook.
Talen op een kier.