Voorwaarden klas

Een krachtige leeromgeving

We kunnen heel wat ingrediënten en inspiratie aanreiken om krachtige leeromgevingen te creëren, maar vastomlijnde recepten, kant-en-klare handleidingen die garantie op succes bieden bestaan niet. Veel hangt af van de mate waarin leerkrachten beschikken over de motivatie, vaardigheden, kennis en ondersteuning in hun eigen professionaliseringstraject.

Bij het begeleiden van leerkrachten in het kader van het Validiv-project kwamen we vaak uit op het belang van een krachtige leeromgeving. Het heeft geen zin om aan talige diversiteit te werken als er niet wordt stilgestaan bij de voorwaarden voor een krachtige leeromgeving.”(coach)

Een belangrijke succesfactor bij het exploreren en exploiteren van talige diversiteit is de mate waarin dit ingebed is in een krachtige leeromgeving. Talige diversiteit kan gezien worden als één aspect van een krachtige leeromgeving. Het functioneel inzetten van thuistalen is nooit een doel op zich maar een middel om de leeromgeving nog krachtiger te maken. . Eindrapport evaluatieonderzoek ‘Thuistaal in onderwijs’ (2009-2012) label:1 class:sup)

We zetten ook nog andere aspecten die voor de kwaliteit van een leeromgeving zorgen op een rijtje.

Drie belangrijke haltes voor een krachtige leeromgeving

Een veilig en positief klasklimaat

Indien we alle leerlingen evenveel kansen willen geven om tot meer leren te komen, dan werken we een klasklimaat uit waarin leerlingen zich ten volle gewaardeerd voelen en ze dus ook hun talige diversiteit mogen inbrengen. Meer info

Betekenisvolle taken

Wat je leerlingen laat doen, moet voor jezelf en hen betekenisvol zijn. Als jouw onderwerp al aansluit bij wat leerlingen zelf aangebracht hebben, zit je goed. Laat de kinderen ook zelf een thema aanbrengen en verkennen. Zorg ervoor dat leerlingen hun thuistalen en taalvarianten hierin kunnen benutten. Meer info

Interactie en samenwerking

Interactie en samenwerking zijn de sleutelwoorden bij uitstek om (talige) diversiteit te benutten in de klaspraktijk. Door interactie en samenwerking te stimuleren, bied je niet alleen meer spreekkansen aan leerlingen. Je zorgt er ook voor dat uiteenlopende perspectieven onder leerlingen sneller naar boven komen en tot een gezamenlijke opbouw van kennis, inzicht en vaardigheden leiden. Meer info

Bekijk ter illustratie dit filmfragment.

Thuistalen in een krachtige leeromgeving

Het illustreert mooi de kansen om thuistalen in een krachtige leeromgeving te integreren.