Bouwstenen

Werk maken van positief omgaan met talendiversiteit, een zeer dynamisch proces

Het is moeilijk om de bouwstenen af te bakenen. Werken aan één bouwsteen heeft snel consequenties voor andere bouwstenen. Zo doet de nood aan visie “Hoe kunnen we een positieve visie op meertaligheid uitdragen naar alle leerlingen en ouders?” vragen ontstaan rond vaardigheden “Hoe kunnen we talendiversiteit een plaats geven in de dagelijkse didactiek?”. Deze bouwsteen brengt ons dan weer bij voorwaarden in de klas en de voorwaarden in de school.

De opbouw van dit pakket geeft jou en de teams de ruimte om zelf te kiezen bij welke halte je wil stilstaan of met welke bouwstenen je aan het werk gaat. We raden je deze flexibele omgang ook aan. Ons eigen begeleidingswerk werd er alvast beter door.” (coaches)

Zes haltes waarmee je een heel eind vooruit geraakt

Kennis

We weten steeds meer over meertaligheid. Met de regelmaat van de klok leren we via onderzoek wat wel werkt en niet, welke kansen er liggen en welke fabels ons werk belemmeren. Door die kennis tot bij de leerkracht te brengen, zorgen we voor een taalbeleid met een stevige onderbouw. Meer info.

Vaardigheden

Leerkrachten beschikken doorgaans over voldoende bereidwilligheid om met talige behoeftes en uitdagingen aan de slag te gaan. Het ontbreekt leerkrachten echter vaak aan de nodige competenties om dit daadwerkelijk in te bouwen in de klas- en schoolpraktijk.Meer info.

Motivatie

Je kunt niet niet gemotiveerd zijn (om een communicatieregel te parafraseren). De uitdaging is om de motivatie die er in het team is te zien, te voeden en aan te sturen. Welke vorm de motivatie ook aan neemt, er valt mee te werken. Motivatie (h)erkennen is een eerste stap, daarna ben je vertrokken. Meer info

Rol van de leerkracht

Wat we doen en hoe we het doen, doet er toe. Dat geloof kan bergen verzetten. Leerkrachten en scholen maken het verschil. Dat geldt ook en vooral voor het ontwikkelen van talen. We beïnvloeden het taalgevoel van de kinderen enorm omdat talen zo duidelijk en overvloedig in onze klaspraktijk aanwezig zijn. Toch blijken leerkrachten het vaak niet vanzelfsprekend te vinden om een open en positieve houding aan te nemen tegenover àlle talen en taalvarianten. Nochtans is het nét door die bepalende rol te erkennen en bewust bij te schaven dat we er in slagen om een prachtige hefboom te creëren.Meer info.

Ouders

Ouders gebruiken misschien niet altijd de taal waar wij als leerkracht voor zouden kiezen, maar ze is er wel. Door die taal te aanvaarden, voor vol te aanzien en er opbouwend mee aan de slag te gaan, creëer je ook hier tal van kansen om (anderstalige) ouders sterk te betrekken in het verhogen van de leer- en ontwikkelingskansen van hun kinderen en te participeren in de klas- en schoolwerking. Meer info.

Visie

Om welk beleid dan ook goed uit te werken moeten we weten welke richting we uit willen. Wanneer is onze aanpak geslaagd? Waar willen we naartoe met onze leerlingen? M.a.w. wanneer hebben we goed werk geleverd? Door die vragen te beantwoorden en doorlopend te gebruiken als kompas en ijkpunt, blijf je op koers. Meer info.